1Plenero KulturosKultūros ir socialinės plėtros centras  (pirmininkė Matriona Tuskenienė) įgyvendino 6 projektus už 23287,00 Eur
1. Pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros programą finansuota projekto paraiška „Alaušas -2023“. Projekto suma - 1300,00 Eur
Pagal Kultūros tarybos prioritetą - „Kūrybinės patirtys“ finansuota projekto paraiška „Alaušas -2023“. Projekto suma - 2650,00 Eur. Už gautas lėšas suorganizuotas XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2023“.
2. Pagal Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą vykdytas gamtosauginės veiklos projektas „Tausokime ir puoselėkime Sudeikių kraštą“, skirta 500,00 Eur. Išleista 400 vnt brošiūrų „XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas-2023", kurios buvo išplatintos seniūnijos gyventojams ir svečiams.
3. Iš Utenos rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos projektui „Gyvenkime sveikai“ skirta 560,00 Eur. Suorganizuota žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės paskaita „Ar apsimoka verkti, gal pradėkime veikti”.

Suorganizuota išvyka į Tiltiškių vandens malūną – muziejų, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai. Aplankyta senoviškų radijo aparatų kolekcija, dalyvauta edukacijoje „Sportas – maistas - sveikata”, kurios metu buvo degustuojama to krašto patiekalai, papasakojama apie sveikatai nepalankią mitybą, žalingus įpročius, kurie yra pagrindiniai veiksniai nekokybiškam gyvenimui.
4. Pagal savivaldybės Kaimo rėmimo programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“ įgyvendintas projektas „Veiklos užtikrinimo siekiai“, suma - 1127,00 Eur
Buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat apmokėta SEB banko administravimo mokestis už 2023 m. sausio-lapkričio mėn. ir finansininko paslaugos.
2Materialines bazes stiprinimo projektas Kulturos5. Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Sudeikių bendruomenės projektas „Bendruomeniškumas stiprina". Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.
6. Įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projektas „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas Sudeikių seniūnijoje”, gauta 13150,00 Eur. Buvo teikiama pagalba 13 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Bendruomeninę pagalbą teikė trys darbuotojos.
7. Pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861 „Dėl 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, priemonę „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas”, gauta 4000,00 Eur. Įsigyta kompiuteriai, monitorius, daugiafunkcinis įrenginys, kavos aparatas, projektorius su pastatomu ekranu.

Sudeikių bendruomenė (pirmininkė Laimutė Kazokienė) įgyvendino 4 projektus už 16060,00 Eur
393095171 1083727386146852 8064896890216844923 n1. Pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros programą finansuotas projektas „Sudeikių miestelio šventė“, skirta 1000,00 Eur
Surengta Sudeikių miestelio šventė – buvo apipavidalinta scena, vyko edukacinė veikla „Sudeikių žuvienė“, koncertavo muzikinė grupė.
2. Pagal savivaldybės Kaimo rėmimo programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“ įgyvendintas projektas „Sudeikių bendruomenės stiprinimas“, skirta 406,00 Eur
Buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat finansininko paslaugos.
3. Įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projektas „Socialinės atskirties mažinimas Sudeikių seniūnijoje”, gauta 11800,00 Eur. Buvo teikiama bendruomenės pagalba 9 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Bendruomeninę pagalbą teikė trys darbuotojos.
4. Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Utenos rajono savivaldybės iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektas „Bendruomeniškumas stiprina“. Buvo skirta 2854,00 Eur. Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.

Sirutenu vaiku dienos centrasSirutėnų krašto bendruomenė (pirmininkė Rita Mačerauskienė) įgyvendino 3 projektus už 28130,00 EurEdukacins veiklos Siruten
1. Sirutėnų krašto bendruomenės vaikų dienos centras. Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti skirta 25340,00 Eur (iš valstybės biudžeto lėšų – 19100,Eur; iš savivaldybės biudžeto lėšų – 6240,00 Eur).
Lėšos skirtos darbo užmokesčiui, komunalinėms paslaugoms ir vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimui.
2. Pagal savivaldybės Kaimo rėmimo programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas” įgyvendintas projektas „Sirutėnų krašto bendruomenės stiprinimas“, skirta 2390,00 Eur. Buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą, vandenį ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat finansininko paslaugos.
3. Vykdytas Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo projektas „Darbo su jaunimu formų plėtra”, skirta 400,00 Eur. Suorganizuotas edukacinis renginys Vilnakiškyje ir Krepšinio diena.Krepsinio diena Sirutenu
4. Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Sudeikių bendruomenės projektas „Bendruomeniškumas stiprina". Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.

 

 

Bendrija „Tėviškės pastogė” (pirmininkė Birutė Kubilienė) įgyvendino 4 projektus už 3560,00 Eur
Jurginu sventeTevikes pastoge1. Pagal savivaldybės Kaimo rėmimo programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas” įgyvendintas projektas “Sudeikių krašto bendruomenės stiprinimas", skirta 300,00 Eur. Lėšos skirtos apmokėti už bendrijai „Tėviškės pastogė" suteiktas finansinės apskaitos paslaugas.
2. Pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros programą finansuotas projektas „Tau, mano Aukštaitija, Jurginų žiedai “, skirta 500,00 Eur.  Suorganizuota tradicinė Jurginų šventė.
3.Iš Utenos rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos gauta 2360,0,00 Eur projektui „Protingas judėjimas“. Vyko sveikatą stiprinantys užsiėmimai vyresniojo amžiaus žmonėms.
4. Vykdytas Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo projektas „Mums rūpi šitas kraštas”, skirta 400,00 Eur. Jaunimui buvo suorganizuota sporto šventė.
5. Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Sudeikių bendruomenės projektas „Bendruomeniškumas stiprina". Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.

 Juozapavos bendruomenė (pirmininkė Lina Malinauskienė)
Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Sudeikių bendruomenės projektas „Bendruomeniškumas stiprina". Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.

zymus zmones

lankytinos vietos1

istorija